Dotkni se koně
 
 

    Základní a nejdůležitější význam DORNOVY METODY je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, tedy správné polohy. Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účastí pacienta. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana, zaměstnané svaly nám umožní volnou manipulaci     s klouby i obratli. Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a na energetických drahách. Navrácením kostí na své fyziologické místo se vyrovnává celková statika i dynamika. K této terapii používáme pozorovací a hmatové techniky. Pracujeme pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjíme tlak na napravovanou kost či kloub. DM je velmi bezpečná, pracujeme za kývavých pohybů do prahu bolesti. (Andrea Dunová www.dornovametoda-zvirata.cz)

Dornova metoda pro zvířata


Kontakt

Farma Mefisto Volenice

Volenice 84

387 16 Volenice

tel: 605 965 697

katka.pultrova@me.com

www.farmamefisto.cz

The Equine Touch

TTouch

    Equine Touch je jemná masážní technika vyvinutá speciálně pro koně a jejich majitele. Jedná se o velmi šetrnou techniku, která se zaměřuje na měkké tkání, tedy svaly a jejich úponové šlachy, a zejména pak povázku. Povázka patří do skupiny pojivových tkání a jak již samotný název napovídá, pojí a spojuje všechny části těla – od kůže na povrchu až ke kostem a vnitřním orgánem. Povázkou rovněž vedou a prostupují nervy a cévy. Je tedy důležitým médiem, které jako pavučina protkává celé tělo. Equine Touch svým speciálním pohybem protahuje měkkou tkáň (povázku) a stimuluje nervová zakončení    ve svalech a kůži. Pohyby se provádí na přesně stanovených místech na těle. Jedná se většinou o akupunkturní body, spouštové body (tzv. trigger points) nebo oblasti, které jsou zvláště namáhané a kde dochází k častému poškození tkání. Equine Touch tak působí jak lokálně, tedy v místě aplikace pohybu, tak i celkově, a to právě stimulací energetických drah a autoimunního nervového systému. (www.theequinetouch.com)

    Jedná se o způsob práce s koněm a jeho tělem, který umožňuje prohloubení vztahu mezi koněm a jezdcem/majitelem. Při aplikaci metody TTouch dochází k uvolňování fascie a celkovému psychickému uvolnění koně. Kromě práce s tělem se metoda TTeam zabývá i prací ze země a jezdeckou průpravou. Je tedy komplexní metodou, provázející koně a jezdce od začátku až po jejich společný jezdecký vrchol. (http://www.ttouch.com)